Videregående skole

  • Fortsatt undervisning på rødt nivå t.o.m. 14. desember
    Det er fremdeles høyt smittetrykk i Nordre Follo kommune og mange smittede i aldersgruppen 15 – 25 år. Kommuneoverlegen i Nordre Follo kommune har derfor besluttet å videreføre rødt tiltaksnivå ved de videregående skolene i kommunen, i første omgang til og med 14. desember 2020.

Aktuelt

Kalender

Til toppen