Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/ski-vgs

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgivere jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner og for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. 

Til toppen